LOGIN
blockcontent top

Privacy Statement


Informaxion e-messaging respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Informaxion verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Alleen de door de gebruiker beschikbaar gestelde profielgegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan derden. Informaxion e-messaging garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.

 

ACM - Autoriteit Consument & Markt

Informaxion staat bij de ACM geregistreerd als aanbieder van elektronische communicatiediensten onder nummer 942387.


KvK

Informaxion staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53716884.
blockcontent bottom